Налага ли се да плащам допълнителни такси при тегленето на кредита?

По Любомир, 2015-09-30 20:18:28


Отговори

  • При теглене на заеми от повечето кредитори се налага да заплащате и такса за услугата. Размерът им зависи от изискванията на компанията и е добре да се запознаете обстойно с тях преди да подпишете договор.
    По Cred24, 2015-09-30 20:18:37