Какъв е размерът на лихвите, които ще се наложи да изплатя?

По Драгомир, 2015-09-30 20:15:53


Отговори

  • Лихвеният процент зависи от множество фактори – както големината на заема, така и размера на вноските и срока за погасяване. За да добиете представа, се препоръчва да използвате Кредитен Калкулатор или да се консултирате с компетентно лице.
    По Cred24, 2015-09-30 20:16:09