Какво се случва ако нямате възможност да внесете вноската?

По Мария, 2016-01-04 14:43:43


Отговори

  • За да не развалите кредитната си история и да срещнете затруднения при получаването на заеми в бъдеще, незабавно се свържете с консултант на кредитора, за да обсъдите възможните изходи от ситуацията.
    По Cred24, 2015-10-02 03:36:31