Какво се случва ако нямате възможност да внесете вноската?

По Симона, 2015-09-30 20:27:19


Отговори

  • За да не развалите кредитната си история и да срещнете затруднения при получаването на заеми в бъдеще, незабавно се свържете с консултант на кредитора, за да обсъдите възможните изходи от ситуацията.
    По Cred24, 2015-09-30 20:10:23