Какво представлява бързият заем?

По Тома, 2015-09-30 20:26:33


Отговори

  • Бързият заем е неголяма сума (обикновено между 100лв. и 2000лв. ), която може да ви помогне при спешни и непредвидени разходи. Изтеглянето на подобен кредит е значително по-лесно и бързо, тъй като бюрокрацията е сведена до необходимия минимум. Бързите заеми обикновено се връщат в по-къс период от време поради малките си размери.
    По Cred24, 2015-09-30 20:26:43