Какви са условията на погасителния план?

По Златко, 2015-09-30 20:19:05


Отговори

  • Условията следва да бъдат обсъдени и приети и от двете страни при сключването на договора. За по-подробна информация се обърнете към кредитора.
    По Cred24, 2015-09-30 20:19:29