Какви са необходимите документи при кандидатстването?

По Анна, 2015-09-30 20:20:04


Отговори

  • При кандидатстване за бърз заем е необходимо да представите документ за самоличност. Някои кредитори изискват копие на оригинала, затова проверете условията на избраната от Вас компания.
    По Cred24, 2015-09-30 20:20:20