Каква е работата на съдия-изпълнителя?

По Патрик, 2015-10-02 03:34:30


Отговори

  • Съдия-изпълнителят налага съответните мерки, чрез които кредиторът може да възстанови отпуснатата сума. В по-голямата част от случаите, дългът бива погасен с не-парични средства като вещи или недвижима собственост. Важно е да знаете, че предметите от първа необходимост, например хладилник или печка, не могат да Ви бъдат отнети.
    По Cred24, 2015-10-02 03:34:39