Възможно ли е предсрочно погасяване на заема?

По Антон, 2015-09-30 20:14:15


Отговори

  • Да, но тогава трябва да изплатите наказателна лихва върху главницата. Размерът ѝ се договаря с кредитора при подписването на договора.
    По Cred24, 2015-09-30 20:14:33