Rinalds Uzkalns

При изтеглянето на заем е от изключителна важност да бъдете информирани за условията му – какви са Вашите права и задължения. Трябва да знаете и какво би се случило при непредвидени обстоятелства, които затрудняват погасяването на кредита. Никой не планира да не успява да връща дължимото, но всеки може да изпадне в подобна ситуация.

Ако всичко премине добре

Ако всичко е наред, би трябвало да сте погасили своя заем в срок. Това означава да сте върнали главницата, както и посочената от кредитора лихва, в рамките на договорения период от време. След като това се случи, договорът е изпълнен. 

Вашата информация бива записана в Централния Кредитен Регистър, като или подобрява, или не променя статута на кредитната Ви история.

Ако срещнете проблеми

Нови проучвания показват, че 50% от хората, взели заем, не успяват да го погасят навреме и около 1/3 от тях биват посетени от съдия-изпълнител в рамките на година след усвояването на заема.

Кредиторът има право да наложи глоби за закъсняло плащане, които зависят от размера и вида на заема, както и от размера на закъснението. Един от проблемите е, че клаузите в договора, засягащи подобни ситуации, често са неясни. Това улеснява искането на прекалено високи глоби от кредитора. Затова е важно да прочетете внимателно договора преди да го подпишете. 

Как да се справите с проблемите

Ако смятате, че е възможно да възникне проблем при изплащането на кредита, свържете се с кредитора и се информирайте за алтернативите. Повечето компании предлагат промяна на плана при непредвидени обстоятелства, което би Ви позволило да имате по-малки вноски за по-дълъг период. Някои кредитори предлагат и удължаване на срока срещу такса.

При големи забавяния, кредиторът има право да използва услугите на съдия-изпълнител и да търси дължимото по съдебен път. В такава ситуация, съществува вероятност да бъде наложен запор над заплатата Ви, да бъде блокирана банковата Ви сметка или дори да изгубите част от своите по-ценни предмети.

Оплаквания

Ако смятате, че кредиторът е неуслужлив или упражнява нелегални мерки, можете да подадете оплакване в Комисията за Защита на Потребителите чрез молба. Ако там не бъдат удовлетворени Вашите изисквания, можете да се свържете с Омбудсмана за помощ.