Rinalds Uzkalns

След изтеглен заем и сключен договор, коректното отношение и от двете страни е от изключителна важност. И тъй като кредиторът има множество начини, по които да се предпази, е редно и заемателят да бъде информиран за правата си и как да ги потърси.

Ако имате оплакване от кредитора, винаги е добре първо да се опитате да разрешите конфликта директно с него. Ако това не е вариант, можете да се обърнете към долупосочените институции.

БНБ

Банковият надзор в България се осъществява от Българската Народна Банка. БНБ има правомощията да изисква всякакви документи и информация, както и да извършва проверки намясто. Санкциите или наказанията при установено нарушение се прилагат от ръководещия на „Банков надзор”. Той  може и да предлага лицензът за банкова дейност да бъде отнеман или даван. БНБ приема писмени оплаквания.

Комисията за Защита на Потребителите

За да се оплачете в Комисията за Защита на Потребителите, трябва подробно да изложите казуса си в жалба. Препоръчително е преди да подадете жалбата да прочетете отново договора, за да бъдете сигурни в правотата си. В официалния сайт на КЗП можете да намерите подробно обяснение на това какво трябва да бъде включено в жалбата Ви. 

Трябва да разполагате с основна информация за кредитора, както и с договора. Жалбите могат да бъдат изпращани онлайн в сайта, като за това не е необходим електронен подпис. За Ваше улеснение, инструкциите са подробни. Ако предпочитате, можете да използвате и имейла на институцията, посочен на сайта им. 

КЗП приемат и жалби, подадени в Централното Управление в град София. За повече информация, позвънете на телефонния номер, посочен в сайта им.

Помирителната комисия за платежни спорове 

Помирителната комисия се състои от председател на комисията, избран от управителя на БНБ, както и от двама членове на съответните листи. Целта е достигането до компромис, който удовлетворява и двете страни, без да се ангажира съдът. По този начин могат да бъдат спестени средства и време. 

За да се ускори процесът, все по-широко навлиза и използването на индивидуален медиатор. Последният трябва да бъде квалифициран и безпристрастен и да помогне на двете страни да стигнат до решение.