Rinalds Uzkalns

За да бъде погасен просрочен дълг, кредиторът може да прибегне до искане на сумата по съдебен или административен път. Съдия-изпълнителят е този, който налага съответните мерки и решения. В по-голямата част от случаите, дългът бива погасен с не-парични средства като вещи или недвижима собственост. Разбира се, при наличие на диалог на двете страни, рядко е необходимо да се прибягва до услугите на съдия-изпълнител.

След издаването на изпълнителен лист е въпрос на време да започне и изпълнително дело, при което клиентът е длъжен да съдейства на съдия-изпълнителят. Важно е да знаете, че предметите от първа необходимост (хладилник, печка и т.н.) не могат да Ви бъдат отнети.

Често иззетите вещи биват оценени на стойност, по-малка от реалната. Това води до отнемането на по-големи суми (в предмети) от дължимото. Съдия-изпълнителят може да отнема движима собственост – всички обекти, които не са перманентно свързани със земята и не са част от сграда.

Разбира се, съществуват и няколко начина да избегнете отнемането на собственост:

Прехвърляне на недвижими имоти

Това е отличен начин да защитите недвижимите си имоти. Препоръчително е прехвърлянето да бъде извършено превантивно и не в последния момент. Разбира се, тъй като продажбата е фиктивна, често имотът се прехвърля на близки и роднини. Имайте предвид, че кредиторът би искал да бъдат докази средствата, с които те са ‘купили’ имота. Затова и се използват други форми на прехвърляне като дарение, издръжка и гледане. Кредиторът е в правото си да поиска разваляне на сделката ако прецени, че тя е увреждаща.

Работа без трудов договор

Това е метод, с който можете да избегнете запор върху заплатата. Ако длъжникът разбере, че срещу него е образувано изпълнително дело, работата без трудов договор и осигуровки му позволява освен да задържи заплатата си, и да скрие размера ѝ от кредитора. Възможни са уговорки с работодателя фиктивно да се изплаща минимална заплата, а останалата да се предава „на ръка”.

Промяна на брачния статут

Според ситуацията, длъжникът може да се ожени, разведе или да сключи брачен договор. Така имотът приема статута на съпружеска имуществена общност и длъжникът притежава само половина. Ако жилището е семейно и единствено, то тогава то не може да бъде отнето.

Смяна на адрес

Променяйки постоянно адреса си, длъжникът става практически неоткриваем за съдия-изпълнителят и съответно не могат да му бъдат връчени съобщения за запор и възбрана. Това не е начин да бъде решен проблемът, тъй като ако са изпълнени условията на връчване по закон уведомяването се счита за редовно.

Наем на вещи

Длъжникът продава своите вещи на близки и приятели, а те оформят договор за отпускане под наем. По този начин предметите не са собственост на клиента и, съответно, не могат да му бъдат отнети от съдия-изпълнителя.

Необходимо е публичната администрация да бъде ефективна. Затова и се налага тя да прибягва до подобни мерки само при строго аргументирани легални и административни причини. Правовите норми и административните актове са начинът, по който администрацията обосновава вече съществуващите социални отношения и налага задължения на всички заинтересовани лица. Важно е да разберете, че това е нейната функция и за да бъде ефективна, е необходимо да бъдат изисквани съответните санкции. 

Ако се стигне до услугите на съдия-изпълнител, обикновено вече е прекалено късно да подадете оплакване. Важно е да помните едно основно правило – съдия-изпълнителят не е човекът, с когото да спорите. Ако се борите за удължаване на периода на заема, обърнете се към кредитора.