Rinalds Uzkalns

Без значение от това, в какъв етап от живота Ви се намирате, на всеки може да му се случи да има нужда от кредит от банка или небанкова институция. Когато започнете да търсите подходящия за вас план, ще откриете, че пазарът прелива от най-разнообразни предложения - всяко по-изкушаващо от предходното. Но как можете да сте сигурни, че тези оферти наистина задоволяват Вашите нужди? 

Разбира се, всичките планове са плод на усилена работа на високо квалифицирани специалисти в областта на финансите, адвокати и рекламни агенти. Тези предложения са насочени към потребители, които нямат дълбоки познания за кредитирането. Подобни обстоятелства облагодетелстват потенциалните измамници, които биха могли да използват дори легални правни трикове, за да получат пари от Вас. Затова и тук ще изброим редица потенциално опасни знаци, които ще Ви помогнат да избегнете подобни проблеми.

Подходът на банки и небанкови финансови институции 

Нека да започнем като разгледаме типичните стратегии, които банките прилагат към индивидуалните клиенти. В повечето случаи банките са учтиви, но предполагат, че нуждите и очакванията на всичките им клиенти съвпадат. От една страна, това означава, че институцията използва улеснени процедури, които водят до по-бързо обслужване. От друга страна, показва липса на адаптация към нуждата на клиента. Банката спазва строга политика, което я лишава от гъвкавост. Поради тази причина, хората често предпочитат да изтеглят заем от небанкова финансова институция, която поради малкия си размер може да предложи значително по-гъвкави условия и да се адаптира към изискванията на клиента. Това дава на небанковите кредитори значително предимство.

Ненужно сложни условия в договора

Банките, както и небанковите финансови институции, сключват сложни договори с множество условия, клаузи и забрани. Причината зад това е очевидна – кредиторите искат да защитят собствените си интереси. Проблемът е, че е лесно подобен ненужно сложен документ да бъде използван за прикриване на условия, неблагоприятни за клиента. Затова е изключително важно да обърнете внимание на договора.

Напоследък все повече кредитори избират да представят договора си в няколко части. Първият компонент е относително елементарен формуляр, който трябва да бъде попълнен с личните данни на клиента. Втората част обикновено показва генералните правила на договора, докато в трета са изброени подробните условия за договора. Тази конструкция е психологичен механизъм, базиран на прост прицип – когато клиентът попълни формулярът, най-трудната стъпка в процеса на получаване на кредит е изпълнена. След това следват основните условия по договора, които също биват прочетени, но често подробните условия биват пропускани, тъй като включват сложни и скучни обяснения, а и клиентът вече е придобил впечатлението, че знае всичко важно в договора. В последната част често се съдържа информация за неустойки или мерки при закъснение с вноска, както и разнообразни други условия. Дори и да обърне внимание на тези клаузи, клиентът често не чете внимателно, пропускайки думи или словосъчетания, които би трябвало да го притеснят. 

Банките използват и метод, удобен за тях, при който клиентът е задължен да подпише всяка страница на условията. По този начин, той гарантира, че е прочел всяка страница от договора и не може да твърди, че не е запознат с условията при евентуално дело.  Проблемите, с които можете да се сблъскате в подобна ситуация, включват невъзможност за промяна на таксите към услуги, свързани с изплащането на заема, типът на уведомленията или изключително високи глоби при закъснение с вноска. 

Некомпетентни  служители 

Друг проблем, с който можете да се сблъскате, са служителите в банката или небанковата финансова институция. Те често са обучени по-скоро да продават продукти, отколкото да дават изчерпателна информация. Това води до обслужване, което предоставя практически никаква информация, но компенсира със суперлативи и изброяване на, често неверни, предимства на продукта. В такива случай клиентът трябва да прибегне до изключителни умения за добиване на информация, за да разбере какви са условията на кредита, за който кандидатсва. 

Незаконни разпоредби в договорите

За невнимателните клиенти често е поставен капан под формата на различни ситуации, несъвпадащи със съществуващите в разпоредбите на страната. Примери за подобни изрази са:

Надяваме се тази информация да Ви е била от полза – пожелаваме Ви безпроблемно изтегляне на кредит!