Rinalds Uzkalns

Преобладаващата заблуда сред заемателите е, че кредитите имат три фактора от реално значение – размерът на заема; големината на лихвата и тази на вноската. Но преди да сключите договор е важно да се информирате и за не толкова очевидните детайли около него. Ето някои от тънкостите, които трябва да знаете.

Застраховката – задължителна ли е, във Ваш интерес ли е и трябва ли да я сключите?

Застраховките често оскъпяват значително кредита. Нерядко, те се представят за задължителни от консултантите, макар и да не са. Разбира се има и случай, в които застраховката може да е от голям интерес за заемателя.Такива са например тези, които покриват загуба на работното място, безработица и болнични. Тъй като подобни обстоятелства са непредвидими, е препоръчително да се застраховате, за да сте сигурни, че ще имате възможност да си стъпите на краката в случай на нужда. 

Наказателните лихви – кога се прилагат и в какъв размер?

Наказателната лихва зависи от сключения договор. Тя може да бъде както фиксирана сума, така и процент от главницата. Съществува и лихва за предсрочно погасяване. При потребителските кредити, тя не надвишава 0.5% от оставащата главница (при по-малко от една година до изплащане) или 1% (повече от една година). Тези лихви важат предимно за банки и при заем от други финансови институции, условията може да варират. 

Има ли смисъл да бъдат внасяни по-големи суми, когато е възможно?

Ако имате възможност да правите по-големи вноски, винаги е добра идея да се възползвате от ситуацията. Този метод се нарича частично предсрочно погасяване и е във Ваш интерес. В даден момент кредиторът ще бъде принуден да намали или размера на вноската, или периода. Във втория случай се намалява и оскъпяването на кредита Ви. 

Имате право да се запознаете обстойно с договора и преддоговорната информация, както и да се консултирате със специалист преди да подпишете.

Всички банки са длъжни да дадат предварително договора на заемателя, за да може вторият да се запознае обстойно с условията. Препоръчително е да се възползвате от тази възможност. В преддоговорната информация можете да откриете всичко за Вашия кредит – размера на заема, таксите и комисионните на банката, застраховката и т.н.

Ако все още не се чувствате сигурни в занията си, винаги можете да се възползвате консултацията със специалист. Все пак, тегленето на кредит е важна стъпка, която трябва да направите само ако сте информирани и сигурни.