Rinalds Uzkalns

Ако искате да изтеглите кредит, но имате лоша кредитна история, то залогът на автомобил е един от възможните изходи от ситуацията. Обикновено можете да намерите подобна услуга в заложните къща. Често лихвата при подобни кредити е висока, а и нерядко се изисква автомобилът да бъде предаден на кредитора, за да не бъде укрит или продаден. Все пак, това е един бърз и лесен начин да получите голяма сума пари.

За какво трябва да внимавате:

Важно е да се уверите в легитимността на кредитора – не се доверявайте без да проучите компанията. Преди да подпишете договор, проверете размера на лихвата и преценете рисковете. Ако не успеете да върнете заема, губите колата си, като това може да има и отрицателно влияние върху кредитната ви история. Затова е силно препоръчително да не теглите заеми, които не сте сигурни, че можете да погасите.

Как да прецените дали можете да разчитате на заложната къща, която сте избрали? 

Заложните къщи приемат всякакви залози – от нисък клас мобилни телефони до автомобили. Важно е да имате предвид, че много от заложните къщи не биха могли да изплатят голяма сума срещу колата, особено ако е нова и скъпа. За да прецените дали можете да се доверите на подобна институция е добре да проверите дали:

  • Заложната къща работи от скоро 
  • Разполага с интернет страница и телефон 
  • Има и други офиси

Когато става въпроси за залози от това естество, винаги е добра идея да се обърнете към по-големи компании.