Rinalds Uzkalns

Кошмарът на всеки един кредитоискател – взели сте заем, но внезапно обстоятелствата Ви се променят и не можете да продължите да връщате дължимото. Според размера на заема и сериозността на възникналия проблем (например, дали ще се разреши бързо), съществуват няколко изхода от ситуацията:

Разбира се, до третия изход може да се стигне дори и да се опитате да отложите проблема. Тук ще отговорим на въпроса какво точно представляват действията по събиране на пари.

Кога може един кредит да бъде обявен за предсрочно изискуем?

Според CreditInstitutions_bg.pdf">Закона за кредитните институции, до подобен развой на събитията може да се стигне при закъснение с погасяването дори на една вноска. Въз основа на счетоводните си книги, кредиторът може да подведе под отговорност заемателят по реда на член 418 от Гражданския процесуален кодекс. Разбира се, ако сте просрочили една вноска едва ли ще се наложат подобни мерки. Ако обаче е абсолютно невъзможно да погасите дълга или сте решили, че ако не отговаряте на кредитора, проблемът ще се реши сам, рано или късно ще се стигне до събиране на дълга по съдебен път.

Какво се случва след като кредиторът започне процедура по събиране на дълга?

След като кредиторът е подал молба за изпълнение в съда, бива издаден изпълнителен лист и събирането на заема се възлага на съдебен изпълнител. Заемателят обсъжда вариантите на погасяване на заема с последния. Обикновено, длъжникът има избора да погаси дълга доброволно в договорен срок. Друг вариант е изготвянето на план, който да направи връщането на заема възможно. Ако се наложи да бъде иззета собственост, кредиторът определя каква ще бъде тя. Длъжникът може да предложи в замяна друга собственост като съдебния изпълнител преценява дали тя е подходяща.

Друга мярка, която може да бъде предприета е запор на заплатата. Разбира се, това е възможно само ако длъжникът получава доходи. Удържаната сума зависи от големината на заплатата/ пенсията, както и от това дали заемателят издържа деца. Запор не може да бъде наложен на обезщетение като болнични, майчинински и други.