Rinalds Uzkalns

ГПР е Годишният Процент на Разходите. В него се включват както договорената лихва и дължимите такси, така и комисионните към банките. Основната му функция е да информира заемателя за пълната сума, която той ще трябва да покрие. Процентът се изчислява от сумата на отпуснатия и коректно обслужван кредит като се взимат предвид всички задължителни такси и засраховки (такса одобрение; застраховка живот; комисионна за обработка и други). 

Имайте предвид, че размерът на ГПР зависи от срока, за който сключвате договор, както и от размера на заема. Процентът не включва използването на допълнителни услуги като кредитна или дебитна карта, Интернет банкиране и други.

Според Закона за Потребителските Кредити, кредиторите са длъжни да посочват ГПР за своите оферти в ясен и разбираем текст. За съжаление, тъй като реалната цена на заема обикновено е по-голяма от договорената, информацията за ГПР често се премълчава. Вие, като заемател, имате пълното право да искате ГПР да бъде изчислено за вашия кредит. Хубаво е активно да се ползвате от тази ваша привилегия и да ускорите въвеждането на тази практика в България. По този начин ГПР ще започне да се обявява масово и гражданите ще бъдат информирани за истинските размери на кредитите. 

Освен от консултант, ГПР може да бъде пресметното и от Вас. В интернет пространството могат да се намерят редица ГПР калкулатори, които да ви помогнат с изчисленията. За да ги използвате трябва да разполагате с редица данни като размер на кредите, срока на изплащане, лихвата, размера на таксите (за кандидатстване, обработка, годишна и месечна такса), вида погасителен план и други. За да бъде сметката максимално точна, въведете колкото можете повече данни.