Rinalds Uzkalns

Частен банкрут може да бъде обявен, когато за клиент е абсолютно невъзможно да изплати кредита си. Подобни действия могат да бъдат инициирини както от кредитора, така и от длъжника, като целта е или имуществото да бъде разпределено по начин, който удовлетворява задължението, или длъжникът да има възможност са вземе мерки.

Как протича процедурата по обявяване на банкрут?

Процесът започва, след като длъжникът, кредиторът, доверен адвокат, ликвидатор или НАП (Национална Агенция по Приходите) обяви началото на процедура по несъстоятелност като подаде молба по Член 17. Следва производството по несъстоятелност, при което съдът решава дали ще уважи молбата за провеждането му, или не. След обявяването, кредиторът е длъжен да преустанови всякакви опити да възстанови сумата. Това включва всичко – от съдебни дела и запор до телефонни обаждания. 

Длъжникът е длъжен да присъства на среща между него, адвокатът му, кредиторите и попечител, назначен от съда. При нея се обсъждат собствеността и финансовото състояние на длъжника. Кредиторите имат право да изкажат възражения и да предадат иск.

Ако длъжникът успее да докаже на съда, че може да върне дължимата сума, делото бива прекратено. Макар и често хората да смятат, че подобно дело продължава месеци, решението може да бъде очаквано в рамките на 2 седмици.

При решение на съда да одобри молбата за обявяване на банкрут, длъжникът ще бъде препратен към попечител, който ще продаде движимото и недвижимото имущество и ще разпредели ресурсите по начин, който покрива дължимата сума.

Макар и процесът да не е сложен или объркващ, неопитен човек може да бъде затруднен. Затова и е препоръчително, ако сте се сблъскали с подобен проблем, да се консултирате със специалист – това би могло да промени значително изхода от ситуацията. Ако всичко е наред, едва няколко години Ви делят от възможността да започнете новия си финансов живот, необременен от дългове. 

Какви са ползите от обявяването на банкрут?

Този процес позволява на длъжника да се измъкне от ямата на кредитите, които не може да плащате. Ако притежава имот, който има стойност по-голяма от дълга, банкрутът позволява той да бъде продаден и задълженията - погасени. Други мерки, които могат да бъдат наложени, са запор над заплатата и други доходи. 

По този начин, заемите с приоритет биват погасени, а други – ликвидирани. Разбира се, съществуват и редица задължения, които не могат да бъдат ликвидирани. Примери за това са издръжката за дете, данъчните задължени, някои студентски заеми и други. Също така, ако длъжникът няма адекватно обяснение за загубата на пари, лъжесвиделства, не изпълнява решенията на съда или укрива имущество, кредиторът има прави да обжалва ликвидацията.

Какви са последствията от банкрута?

  • Длъжникът няма право да подава отново молба в следващите 6 години.
  • Значително се затруднява тегленето на заем, тъй като доверието на кредиторите е загубено. Първоначално са възможни само малки заеми, за да се демонстрира способността на клиента да управлява финансите си.
  • Възможностите за финансови операции са намалени в рамките на 2 до 4 години.
  • Цялата собственост на длъжника, включително кола и друго движимо имущество, може да бъде обявена за продажба чрез търг. Макар и това да означава значителни материални загуби, те са значително по-малки от тези при трупането на наказателна лихва.

Други важни детайли относно банкрута.

При обявен банкрут, някои прехвърляния и трансфери могат да бъдат определени за невалидни. Този закон предпазва кредитора от измама от страна на длъжника – прехвърляне на имоти на близки и укриването им от съда. 

При еднаква дължима сума на двама или повече кредитори, погасяване на задълженията към единия, но не и другия, е наказуемо, тъй като фалитът не одобрява преференции. 

Ако имате още въпроси по темата, не се колебайте да ги зададете в категорията ни „Въпроси”!