Rinalds Uzkalns

Преди началото на икономическата криза, много българи, уверени в своите стабилни доходи и изкушени от изгодните оферти на кредиторите, взеха решението да изтеглят заем. За жалост, след разклащането на пазара, на което станахме свидетели, мнозина загубиха работата си или заплатата им беше намалена. В резултат на това, все повече хора се затрудняват значително с изплащането на кредитите си. Започваме все по-често да чуваме непознати досега термини – съдия-изпълнител, предсрочно изискуем кредит, изпълнителен лист...

Но какви са вариантите пред човека, попаднал в подобна ситуация? Ако нямате възможност да погасявате вноските или не можете да се справите с размера им, пред Вас стоят следните решения:

  • Най-добрият избор е да обсъдите с кредитора Вашето положение и да поискате промяна на условията за погасяване на задължението. Така се възползвате и от опита на консултанта на кредитора, а също така и показвате заинтресованост и желание да изчистите дълга. 
  • Друг вариант е помощта от приятели и роднини. Макар и да върши перфектна работа, ако проблемът е временен, това не е разумно решение при по-сериозни затруднения. 
  • Най-лошият избор, който можете да вземете, е да не направите нищо. По този начин кредиторът ще бъде принуден да пристъпи към принудително изпълнение, за да възстанови загубите си. 

Повечето хора не са сигурни какво се случва, ако изберат третия изход. Тук ще Ви запознаем с процедурата, мерките, които кредиторът може да вземе и възможните изходи от ситауцията.

Кога един кредит може да бъде обявен за предсрочно изискуем?  

Според чл. 60, ал. 2 на Закона за Кредитните Институции, кредиторът може да обяви кредит за предсрочно изискуем при неспазването на срока за погасяване на една или повече вноски. Това условие присъства и в договора, подписан при сключването на сделката. За щастие, повечето кредитори не предприемат толкова сериозни мерки при едно закъснение. 

Но, ако не се опитате да намерите начин да погасявате задълженията си или да договорите план според възможностите си, е неминуемо да се стигне до там. Когато кредиторът обяви заема за предсрочно изискуем, вече могат да бъдат взети мерки срещу неизрядния платец.

Какви са възможните мерки срещу неизрядния платец?

След обявяването на кредита за предсрочно изискуем, кредиторът се обръща към съда, където бива издаден изпълнителен лист и назначен съдебен изпълнител, чиято задача е да комуникира директно с длъжника. Ако сте изпуснали първата възможност да обсъдите проблема си с кредитора, това е Вашият шанс да поправите тази грешка. Ще Ви бъде изпратена покана за доброволно изпълнение, която Ви дава избора или да върнете дължимото в рамките на 14 дни от получаването ѝ, или да предложите план за погасяването на заема. В поканата ще намерите и подробно описание на последствията при неизпълнението ѝ, а именно издаването на Заповед за Изпълнение. 

Важно е да се отбележи, че имате право да подадете иск в съда срещу тази Заповед. По този начин, кредиторът ще бъде задължен да докаже вземането си по кредита в съдебен процес. За жалост, това най-често би довело единствено до оскъпяване на кредита (заради разноските около съдебния процес) при решение на съда в полза на кредитора. 

Ако не погасите заема, не предложите план и не подадете иск, кредиторът може да впише възбрана на имот или друго имущество. Кредиторът избира какво да бъде то, но длъжникът има право да предложи замяна на една собственост с друга, като съдия изпълнителят преценява дали това условие удовлетворява кредитора.

Друга мярка, която може да бъде наложена е запор на доходите. Според размера на заплатата и семейното състояние на длъжника, се отпуска регламентирана сума. Върху обещетения от НОИ (болнични, майчинство) не може да бъде налаган запор. 

Ако е наличен поръчител, той също е отговорен, при невъзможност на длъжника да погаси заема. Следователно, кредиторът може да търси обезщетение на средствата си и от него. Ако поръчителят погаси задължението, той на своя страна става кредитор. Това не означава, че дълга се променя или отменя, длъжникът трябва да възстанови сумата на своя поръчител. 

За повече информация относно значенията на термините, използвани в тази статия, се обърнете към категория Наръчник. Съветваме Ви, при нужда, да се потърсите квалифициран финансов консултант, който ще може да Ви даде най-удачен съвет, съобразен с Вашия случай. 

Ако имате още въпроси по темата, не се колебайте да ги зададете в категорията ни „Въпроси”!