Rinalds Uzkalns

Често, дълговете се натрупват неусетно и внезапно изпадаме в ситуация, в която нямаме избор, освен да закъснеем с вноската. Макар и в крайна сметка дългът да е платен, кредиторът може да избере да влоши кредитната история на клиента заради закъснението. Това е важно при тегленето на следващ заем, тъй като може да доведе до по-висока лихва или дори до нежелание от страна на кредитора до отпусне пари. Тук ще отговорим на няколко въпроса, които могат да възникнат при подобно стечение на обстоятелствата.

Мога ли да разчитам на заем, ако кредитната ми история е лоша?

Всички банки и частни кредитори имат различна политика за отпускане на заем при лоша кредитна история. Обикновено, ако става дума за малка сума, кредиторът може да поеме риск и да я отпусне, но със съответното увеличение в лихвата. 

Най-добрият избор в случая са кредити, специално разработени за случая. В нашия раздел Наръчник можете да откриете допълнителна информация за кредитите за хора с лоша кредитна история.

Имам дългове и лоша кредитна история. Какво да правя?

Понякога дълговете се натрупват по-скоро от безрасъдство, отколкото нарочно. Възможно е да влошите кредитната си история, дори ако погасите всичките си задължения. За кредитора е важно да може да разчите на Вашата точност, точно колкото Вие на неговата. 

Ако сте в подобна ситуация и не можете да намерите необходимите пари за внасяне на вноска, говорете с кредитора. Възможно е да бъдат договорени условия за закъсняло плащане или да бъде променен разплащателния Ви план, така че вноските да бъдат по-малки, а срокът по-голям. 

Имам много дългове и не мога да ги плащам. Какво да правя?

Обмислете дали правилното за Вас решение не е обявяването на банкрут. По този начин кредиторът поставя запор над заплатата Ви, както и други доходи, като Ви отпуска минимална сума за живот всеки месец. Това, освен че намалява дължимото, поставя край и на начисляването на глоби и лихви върху сумата. 

Важно е да знаете, че банкрутът само отлага плащането на заема, давайки Ви възможност да си стъпите на краката. След договорения срок, отново ще се налага да изплащате кредита. Затова е важно да използвате това време максимално добре и да намерите начин да върнете сумата. Голям недостатък на банкрута е,  че чувстително влошава кредитната Ви история.

Повече информация за банкрут ще намерите в разделите Въпроси и Наръчник. 

Имам лоша кредитна история, но искам да променя това. Какво мога да направя?

Отговорът, за жалост, е нищо. Кредитната история не може да бъде променена  в краткосрочен план. В регистъра се пазят последните 5 години, което означава, че ако в бъдеще сте изряден платец, то в даден момент кредитната Ви история ще бъде чиста. 

Има начин да ускорите процеса. Ако провиненията Ви не са прекалено големи, можете да изтеглите голям на брой малки заеми, които да връщате навреме. По този начин ще докажете на кредитора, че имате контрол над средствата си и можете да бъдете изрядни платци, въпреки миналото си. Разбира се, това би Ви коствало пари, тъй като заемите няма да бъдат безлихвени. Но ако работите с един кредитор, този метод ще изградите доверие между Вас и може дори да получите преференциални условия, запазени само за лоялни клиенти.  

Ако имате още въпроси по темата, не се колебайте да ги зададете в категорията ни „Въпроси”!