Rinalds Uzkalns

Какво представлява овърдрафтът?

Овърдрафтът е кредит, който банката отпуска, ако клиентът тегли по-голяма сума от наличната в разплащателната сметка. Параметрите на този заем биват описани в специфични договори, като се уточнява лихвата на овърдрафтът, както и размерът му, който не може да бъде превишаван. Тези договори винаги могат да бъдат прекратени, стига задълженията да са погасени. Парите от кредита са достъпни за потребителя през разплащателната му сметка и дължимото бива погасявано при всяко постъпление по сметката. 

Кредитна карта или овърдрафт?

До голяма степен, функцията на овърдрафтите напомня на тази на кредитните карти. Клиентът иска да бъде сигурен, че при възникването на непредвиден разход, ще има необходимите средства. Но между тези две услуги съществуват и много различия. Докато при кредитната карта става въпрос за неминуем заем, то овърдрафтът е само потенциалът за такъв. Макар и да имате сключен договор за овърдрафт, Вие можете никога да не се възползвате от него и съответно да не дължите пари на банката. За разлика от кредитната карта, няма нужда да плащате месечни или годишни такси, както и такива за поддръжка. Много хора предпочитат тази услуга именно заради сигурността, и то при липса на задължения, която тя им гарантира. Недостатък на овърдрафтът спрямо кредитната карта, е значително по-малкия му размер – обикновено той е до 10 000 лв. За сметка на това, годишният му лихвен процент е по-нисък. 

В крайна сметка, овърдрафтът е подходящ ако нямате намерение да го ползвате всеки месец. Неговата функция по-скоро е да служи за плащане на сметки или справяне с непредвидени разходи преди заплата. Ако имате нужда от пари за пазаруване и услуги, по-изгодна за Вас е кредитната карта. 

Какви условия трябва да покривам, за да бъда одобрен(а) за овърдрафт?

Изискванията на различните банки варират, но обикновено се налага да докажете доход над даден минимум, който зависи от размера на овърдрафта. Често трябва да представите и трудов договор. 

Ако имате още въпроси по темата, не се колебайте да ги зададете в категорията ни „Въпроси”!