Rinalds Uzkalns

Мечтаете за нов дом, ремонт на стария или кола? Искате да финансирате своето образование или пътешествие? Заемът е удобно и практично решение, когато имате нужда от пари. Но когато става въпрос за големи суми и периоди, е от изключителна важност да изберете правилния кредитор, на когото можете да имате доверие. На пазара съществуват безкраен брой предложения, създадени от кредитни специалисти, така, че да паснат перфектно на Вашите нужди. Ние, от Cred24, сме тук, за да Ви помогнем да откриете перфектната сделка. 

Кредит може да ви бъде отпуснат от два вида институции – банкова или частна. Различни представители на вторите са разгледани подробно в нашата категория Ревюта. Характерното за частните (небанкови) финансови институции са лесното кандидатсване и одобрение, но също така и по-малкият размер и период на заема, както и по-високите лихви и глоби. Това прави банковите кредитори значително по-надеждни и удобни, когато става въпрос за дългосрочен и голям кредит. 

Банките имат високи критерии за своите клиенти – постоянно работно място, документи, които го доказват, доходи над определена сума и други. Макар и обвързан с неприятна бюрокрация, процесът помага да се изгради взаимно доверие между двете страни, създавайки договор, който защитава интересите на всяка една. Това е от изключителна важност, тъй като дългосрочният кредит обвързва банката и клиента за години. 

Ако сте сигурни, че това е правилният избор за Вас, е важно да опознаете основните банки на пазара и спектъра от услуги, които предлагат. Ето и обща информация за по-големите имена на пазара в България:

Обединена Българска Банка (ОББ)

ОББ предлагат потребителски кредити до 20 000 лв. в срок до 10 години. Такса за кандидатстване не се изисква, но се налага да заплащате 2.50 лв. на месец за поддръжка на сметка, както и да покриете такса за кредитна оценка. ОББ отпускат кредити на клиенти между 20 и 70 години, като необходимите документи са  лична карта, молба за отпускане на потребителски кредит и документ, удостоверяващ задълженията в друга банка. ОББ предлагат още ипотечни кредити, отворени и обединени кредити, както и овърдрафт.

Райфайзен Банк 

Тази банка предлага потребителски кредити до 35 000 лв. (с поръчител) в срок до 10 години. За обработка на кандидатурата, ще се наложи да заплатите такса в размер от 60 лв., но при предсрочно погасяване няма да дължите нищо. Според условията на кредита, лихвата варира между 9.10% и 13.25%. При кандидатстване в Райфайзен Банк ще се нуждаете от лична карта, молба за искане а кредит (по образец на банката), документи, удостоверяващи доходите Ви, както и тристранен договор, ако получавате заплатата си по сметка в същата банка. Райфайзен предлага също така жилищни и студентски кредити, както и овърдрафт.

Централна Кооперативна Банка (ССВ)

Потребителските кредити в Централна Кооперативна Банка достигат до 50 000 лв. (с двама поръчители) в рамките на 10 години. Ако кредитът ви отгговаря на дадени условия, лихвеният процент може да падне до 8.8%. Таксите за разглеждане на искане са 20 лв. при кредити до 5000 лв. и 50 лв. за кредит над 5000 лв. За да кандидатствате, е необходимо да представите искане за кредит (по образец); декларация от работодател (по образец); копие на лична карта; декларация от съпруг(ата) Ви; както и документи за поръчителя Ви и/или съдлъжника. Някои от услугите, които ССВ предлагат са WEB кредит, овърдрафт и СМС услуги и извлечения. 

UniCredit Bulbank

UniCredit Bulbank предлагат кредити в размер до 50 000 лв. (с поръчител) в рамките на 10 години.  Предимствата на тази банка са олеснената процедура за кандидатстване – само срещу лична карта и с одобрение до 2 часа. Можете да усвоите необходимата сума в рамките на 1 ден, като лихвата е фиксирана за целия период и месечните вноски са равни. Не се налага да заплащате и банкови комисионни при плащане през клон на UniCredit Bulbank. Банката предлага и редица други услуги – ипотечни и студентски кредити, овърдрафт и безконтактни карти.

Societe Generale Експресбанк

Тази банка предлага кредити до 50 000 лв. в рамките на 5 години без изисквания за поръчител. Предимства са фиксираният ГПР за целия срок (до %6.90), както и липсата на такси за кандидатстване и обслужване на сметката. Ако имате спешна нужда от пари, банката има и оферта за сума до 10 000 лв., в срок от до 60 месеца, с одобрение в рамките на деня. Необходимо е да сключите застраховка Живот, както и да представите лична карта и документ, удостоверяващ доходите Ви. Societe Generale Експресбанк предлага още и лизинг, както и жилищни кредити и ипотечни кредити. 

Postbank (Пощенска банка)

Офертите на Пощенска банка за потребителски кредит достигат до 35 000 лв. за 7 години. Погасяването се извършва на равни месечни вноски и единственият необходим документ е  лична карта. Отговорът на Вашата кандидатура ще получите в рамките на 2 часа, а средствата могат да Ви бъдат на разположение до 1 работен час след одобрение и подписване на договор. Лихвата варира между 7.45% и 13.45%. Ще се наложи и да заплатите такса за разглеждане на искане (между 75 лв. и 350 лв.), както и такава за обслужване на сметката (3.50 лв.). Пощенска банка има множество други оферти за ипотечен, студентски и жилищен кредит.

Банка ДСК 

Кредитите, които банка ДСК отпуска, са в рамер между 500 лв. и 35 000 лв. в рамките на 10 години. Според договорените условия, лихвата варира между 9.50% и 10.50%, като таксата за разглеждане на искане и одобряване на кредит е в размер от 1% от одобрената сума. Няма възрастово ограничение за кредитоискателите. След сключване на договор, клиентът получава безплатна дебитна карта. Банка ДСК предлага още оферти, включващи студентски, със залог и такива за газификация и за моряци. 

Банка Пиреос (Piraeus Bank)

Банка Пиреос предлага потребителски кредити до 30 000 лв. (с поръчител над 10 000 лв.) в срок до 10 години.  Лихвеният процент варира между 11.15% и 11.95% и погасяването се извършва на равни месечни вноски. При подписване на договор с банка Пиреос ще бъдете задължени да сключите и Застраховка „Живот”. Налага се да  заплатите и такса за разглеждане на документите в размер от 30 лв. За да кандидатствате за кредит, трябва да разполагате със следните документи декларация за искане; копие от лична карта и документ, удостоверяващ размера на доходите Ви. Банка Пиреос предлагат интересни кредити като „ПЛАН БЕБЕ”, финансиращ инвитро процедури.

Alpha Bank

Тази банка предлага кредити между 1000 лв. и 40 000 лв. за до 8 години. Освен високите размери на финансиране, Alpha Bank предлага на своите клиенти и лесна процедура за кандидатстване (включително и онлайн, както и по телефона); бързо одобрение и отпускане на кредит без нужда от поръчител. Таксата за разглеждане на искането е в размер от 20 лв., но няма такава за предсрочно кандидатстване. Необходимите документи са: лична карта и молба за искане на кредит. Едно от удобствата, които Alpha Bank предлагат, е предварителното одобрение по телефона.

Банка ПроКредит

Банка ПроКредит предлага кредити между 5000 лв. и 20 000 лв. за период до 7 години. Не се налага заплащане на такси за разглеждане и отпускане на кредит, но необходими изисквания са възрастта на клиента да не надвишава 65 г. за срока на кредита, както и доходът му да се получава в сметка в банката. Отговор на искането си ще получите в срок от 2 дни. Необходимите документи включват искане за кредит (по образец); декларация от работодателя (по образец) и копие от личната карта на съпруга/ата. ПроКредит предлага и онлайн кандидатстване за заем, както и жилищни кредити, овърдрафт и кредити за подобряването на енергийна ефективност на дома. 

Препоръчваме Ви внимателно да обмислите вариантите пред Вас, преди да изберете кредитор. Ако имате нужда от помощ, обърнете се към консултант, който да Ви помогне в избора на заем.