Rinalds Uzkalns

Заради лошите пътища, честите дъждове и ниските температури, автомобилите в България имат нужда от постоянна поддръжка и поправки. Растящите нужди и, съответно, суми, които старите коли изискват, често подтикват собствениците им да търсят по-добри заместители. Разбира се, покупката на нова кола в кеш, дори и такава втора употреба, не е по силите на средностатистическия българин. Затова и тук разцъфтяват банкови и частни кредитори, които предлагат услуги, като лизинг, които правят новата кола реалност. 

Какво представлява лизингът?

При лизинга клиентът има правото да ползва движимо или недвижимо имуществото, собственост на лизингодател, като в замяна заплаща лизингови вноски. Има два вида лизинг – финансов и оперативен.

Финасовият лизинг осигурява покупко-продажба, когато купувачът не разполага с необходимата сума. Лизингодателят притежава исканата вещ и я предоставя за ползване на лизингополучателя срещу договорени вноски и лихва. Вторият носи пълна отговорност за съответното имущество и плаща разходите, свързани с него (застраховка, данъци и т.н.). След последната вноска, собствеността бива прехвърлена на лизингополучателя.

Оперативният лизинг не завършва непременно с покупко-продажба. Клиентът е длъжен да плаща наем за употребата на вещта, както и част от продажната ѝ цена, за да компренсира амортизацията ѝ. След изтичането на договорения срок, лизингополучателят може да доплати стойността на вещта и да стане неин собственик; да се откаже от вещта (като се отказва и от платените до момента вноски) или да върне вещта като поиска платената до момента сума да бъде приета за първоначална вноска за закупуването на друга вещ от същия доставчик. 

Ако не можете да плащате договорената сума при лизинг, губите правото си да ползвате конкретната вещ и лизингодателят има право да я изземе и препродаде.

Кои компании предлагат тази услуга?

Според категорията на искания автомобил,условията на лизингодателите варират – тук са представени офертите за леки коли (до 3.5 тона). 

Уникредит Лизинг

Уникредит Лизинг предлагат договор със срок между 6 и 60 месеца, за нови активи и 6 до 48 месеца за активи втора употреба. Встъпиталната вноска при първите е 20% от стойността и 25% при вторите. Уникредит предлагат лизинги с отворен и затворен край.

Пиреос Лизинг

След кандидатсване за лизинг в Пиреос Лизинг, ще получите отговор в рамките на 2 дни. Те предлагат договори от 12 до 60 месеца за фабрично нови леки автомобили и от 12 до 48 месеца за употребявани автомобили. След подписване на договора е необходимо да заплатите 20% от стойността на нов автомобил или 30% от тази на стар.

ДСК Лизинг

ДСК предлагат лизинг за нови коли със срок от 60 месеца и за употребявани – 48 месеца. Авансовата вноска е с размер от 10% при нови и 20% от пълната сума при автомобили втора ръка. 

Райфайзен Лизинг

Райфайзен Лизинг предлагат срок на договора до 60 месеца (нови) и 48 месеца (употребявани коли), като лизингополучателят трябва да заплати аванс от 15% (за нови) или 25% (втора ръка) от стойността на автомобила. 

Postbank (Пощенска банка)

Договорът с Пощенска банка може да бъде в срок до 60 месеца (за нови коли) или 48 месеца (употребявани), като размерът на авансовата вноска при първите е 15%, а при вторите – 25% от цялата сума. 

Ако имате още въпроси по темата, не се колебайте да ги зададете в категорията ни „Въпроси”!