Rinalds Uzkalns

Макар и лизингът да е услуга, която се предлага и при нужда от офис техника, специализирано оборудване и строителни машини, най-често средностатистическият потребител го асоциира с автомобили. В България един от най-предпочитаните методи за покупка на нови коли е именно лизингът. Подробно за същината на този вид кредитиране можете да прочетете в на нашата страница Наръчник. Тук ще се спрем на възможните изходи при сключен договор. 

Какво ще се случи при коректно изплащане на лизинга?

Коректното отношение от Ваша страна ще създаде среда на доверие между Вас и лизингодателя. Повечето компании поощряват това поведение с преференциалн условия при следващи сделки. Друг положителен ефект ще бъде и влиянието върху кредитната Ви история

Вида на лизинг може да доведе до различен край на договора. Ако използвате финасов лизинг, то след като платите договорената сума, собствеността ще Ви бъде прехвърлена. Тази разновидност бива наричана още лизинг със затворен край. 

Ако сте предпочели оперативен лизинг (или лизинг с отворен край), то след последната вноска пред Вас се разкриват три възможности:

  • Можете да доплатите договорена сума и да получите собствеността над вещта.  
  • Можете да се откажете от вещта, като се отказвате и от платената до момента сума, която остава собственост на лизингодателя.  
  • Можете да договорите платената до момента сума и вещта да бъдат приети като начална вноска за друг продукт на същия лизингодател. Обикновено това е изборът на хора, които търсят по-нова или по-скъпа вещ от същия характер (например по-хубава нова кола). Важно е да знаете, че това води до подписването на нов договор за лизинг. 

Какво се случва ако закъснея с вноска?

В договора обикновено заляга условието, че лизингодателя може да пристъпи към принудително търсене на сумата или отнемане на вещта при закъснение дори с една вноска. Разбира се, макар и теоретично да е възможно, рядко се стига до подобни мерки за толкова малко провинение, особено ако сте били коректни до момента.

Както и при другите кредити, ако смятате, че може да имате проблем с изплащането на лизинга, е важно да се обърнете предварително към лизингодателя. По този начин показвате, че не бягате от отговорност и компанията кредитор би могла да бъде по-благосклонна към Вас. 

Какво се случва ако не мога да продължа да изплащам лизинга си?

Преди да подпишете договор за лизинг е важно да се информирате какво се случва ако не можете да го изплащате. Някои компании се съгласяват, срещу неустойка и сума, покриваща амортизацията на вещта, да върнат част от парите, платени до момента. По-често обаче, подобна операция не е възможна и лизингодателят иззема както вещта, така и парите, изплатени до момента. 

Ако имате още въпроси по темата, не се колебайте да ги зададете в категорията ни „Въпроси”!