Кредит срещу залог на автомобил

Идеята на този тип кредит е, че получавате бързи и сигурни пари, като залагате автомобила си, в случай, че не можете да изплащате договорените суми. Този вариант е добър за хора с лоша кредитна история, тъй като кредиторът е обезщетен с колата Ви. Макар и някои кредитори да предлагат условия, при които можете да продължите да ползвате автомобила, за жалост, повечето държат той да бъде съхраняван при тях в рамките на договорения срок. 

За да можете да кандидатствате е необходимо Вашата кола да бъде технически изправна, да не е заложена при друг кредитор, да не е обект на съдебни дела и да има платени застраховки и такси за периода на договора. В България залога на кола е услуга, предимно предпочитана от по-малки фирми или тъкмо прохождащи такива. Затова е важно да се информирате добре преди да подпишете договор. 

Сравнение на оферти на българската лизингова компания

Лизингодател Минимална първоначална вноска Срок на лизинговия договор Минимална финансирана стойност Максимална възраст на автомобила
20%
25%
6 до 60 месеца
6 до 48 месеца
- -
20%
30%
12 до 60 месеца
12 до 48 месеца 
- -
10%
20%
до 60 месеца
до 48 месеца 
4 000 EUR до 7 години в края на лизинговия период
15%
25%
до 60 месеца
до 48 месеца 
4 000 EUR до 8 години в края на лизинговия период
15%
25%
6 до 60 месеца
6 до 48 месеца
5 000 EUR до 7 години в края на лизинговия период

*Горната стойност в таблицата е при леки автомобили първа употреба, а долната – леки автомобили при втора употреба.

Разликата между дъглосрочен кредит за покупка кола и лизинг

Макар и да се превръща във все по-скъпо занимание, шофирането е силно необходимо в България. За жалост, поради лошото качество на много от пътищата, както и тежките атмосферни условия, автомобилите не успяват да „изживеят” пълния си потенциал и трябва да бъдат заменени с нови по-скоро от обещанато от производителя. Разбира се, повечето хора не могат да си позволят покупка на кола в кеш. Затова и кредиторите са развили няколко начина да си набавим необходимата кола, без да изтръскваме и последната стотинка от портфейла си. Тук ще разгледаме освен предложенията, и разликите между тях. 

Дългосрочен кредит

Ако желаете да си закупите кола, винаги можете просто да изтеглите неспециализиран кредит от банка или частен кредитор. Тези заеми са създадени за хора, които имат нужда от пари за покупки на движимо и недвижимо имущество, освежаване, ремонти и вършат работа във Вашия случай. Според избрания от Вас кредитор, сумата може да достигне до 50 000 лв. в рамките на 10 години. Ако предпочетете този метод, автомобилът е Ваша собственост и Вие носите отговорност за поддръжката му. 

Важно е да знаете, че ако не успявате да погасявате задълженията си, кредиторът може да търси обезщетение чрез запор на заплатата Ви, от поръчител или да прибегне до услугите на съдия-изпълнител. Повече по темата можете да прочетете в категория Наръчник

Лизинг

Най-общо, лизингът е договорената употреба на дадена вещ срещу заплащане. Съществуват два вида лизинг – финансов и оперативен. При първия, лизингополучателят изплаща догворената сума, като накрая вещта става негова собственост. При втория, сделката не завършва непременно с покупка – лизонгополучателя може още да се откаже от вещта или да я прехвърли като начална вноска за закупуването на друга вещ от същия доставчик. 

Ако не можете да плащате договорената сума при лизинг, губите правото си да ползвате конкретната вещ. Лизингодателят има право да я изземе и препродаде, като най-вероятно Вие няма да бъдете обезщетена за сумата, която вече сте платили.